ГАЛЕРИЈА

Патрик Сандев - Портретот на Георги Зашев од Дупница сликан од позирање во 1950 година 60х50 см.