ПРИДОНЕС ЗА НАСЛЕДСТВО

ПРИДОНЕС ЗА НАСЛЕДСТВО

Овој модул овозможува регистрација на посетителите на виртуелниот музеј. Регистрираните корисници можат да испраќаат и објавуваат голем број на трудови, документи, фотографии, гравури и сл. Корисниците на музејот, за време на процесот на поставување, ќе бидат водени од системот на веб-страница за да ги утврдат и главните и деталните карактеристики на материјалите кои сакаат да ги објават.