ГАЛЕРИЈА

Патрик Сандев - Вазна со маргаритки, 56х46 см. Маслена слика од 1947 година.