ГАЛЕРИЈА

Првата зграда на училиште и центар на заедницата во Дупница, во дворот на црквата „Св. Богородица “, цртање