ГАЛЕРИЈА

Патрики Сандев, Портрет на сопругата на Чапрашиков 45х63 1930-1940 година