ГАЛЕРИЈА

Димитар Топлиски - „Куќа покрај река Джерман“