ГАЛЕРИЈА

Димитар Топлиjски - „Камен мост со џамија“, Дупница