ГАЛЕРИЈА

Патрики Сандев - „Ден на Свети Ѓорѓи“, 54х74 см, 1939 година.