ГАЛЕРИЈА

Патрики Сандев - „Пејзаж со железнички мост“, 58х65 см, 1934 година