ГАЛЕРИЈА

Ана Н. Малешевска, учителка во Кукуш, учествувала во четата на Крастио Асенов и се омажила за него на Илинден во 1903 година. Нејзините родители објавиле некролог, мислејќи дека таа починала во востанието.