ГАЛЕРИЈА

Волонтери од Дупница, 1902 година, по повод одбележувањето на 25-годишнината од битките во Шипка