ГАЛЕРИЈА

Двор на работилницата за грнчарија 1903 година