ПРЕЗЕНТАЦИJА

Youth center

Таа е позната по тоа име меѓу локалното население. Уникатна по својата градежна зграда, прва од ваков вид на Балканот - „обесена“ на јажиња (кабел). Автор на проектот е архитект Милчо Сапунџиев - од Дупница со неговиот дизајнерски тим од Пловдив. Овој проект е донација од страна на архитектот на неговиот роден град. За среќа за луѓето од Дупница, таа беше успешно реализирана во 1978 година. Зградата е оригинален архитектонски ансамбл на триаголници и триаголни делови, комбиниран во кули и полигони, уникатни просторни решенија. Во моментов се очекува прилагодување на зградата и изградба на модерна оригинална музејска изложба. Реновирање на проектот на Општина Дупница претстои, со цел да се подели во историски музеј со неколку сали за експонати.