ПРЕЗЕНТАЦИJА

Црква на Богородичен Покров во Дупница

Таа датира од 1815. Предворјето на црквата е изградено во 1822 година. Во 1927-29 година, нејзината предна фасада е сменета со инсталирање на камбанарија. Во дворот се наоѓаше клисарницата, старото училиште и зградата на центарот на заедницата направена во 1874 година. Повеќето од зградите беа ископани во земја. Насликана е од мајсторите Христо Зографски, Георги Бобошевски, Иван Терзиев и Венко Стефанов. Во 19 век, тоа беше епископска црква. Во црквата служеше митрополит от Самоков, затоа што беше најрепрезентативен за своето време во епархијата во Самоков, и беше центар за црковно-националните борби за време на Преродбата. Во 1929 година на камбанаријата беше поставена спомен-плоча со имиња на оние луѓе од Дупница, кои загинаа за ослободување и обединување за време на војните од 1912-1918 година.