ПРЕЗЕНТАЦИJА

Црквата „Св. Никола Летен“, село Баланово

Црквата „Свети Никола Летен“ е изградена од господар Миленко во 1843 година и е единствена по себе.

Господар Миленко ги изградил храмовите во манастирот Рила, селото Тополница, Крајници, Самоаново, Дупница. Само олтарите во манастирот Рила и во Баланово имаат двојни резби од дрво, што не биле применети во ниту една друга црква во Бугарија и во светот.

Селото се наоѓа на бреговите на реката Разметница. Црквата е живописана од Георги Иванов Зограф (сликар) од Бобошево. Зачувани се портрети на основачот, оригинални натписи и фрески, дрво-врежан украс на иконостасот и говорницата, како и иконите од крајот на 19 век.