ПРЕЗЕНТАЦИJА

Црквата „Св. Георги “, село Самораново

10 минути од Дупница! Црквата „Св. Георги“ е изграден во 1848 година од мајсторот Миленко.

Многу подоцна - во 1882 година, кулата на камбаната била изградена, која е споменик на културата од локално значење.

На источната страна на камбанаријата е изграден монументалниот басен-релјеф „Збогум“ (скулптор Димо Лучијанов) - еден од највозбудливите воени споменици во Општина Дупница.