ПРЕЗЕНТАЦИJА

Дамга врв

2 часа од планинарскиот дом „Иван Вазов“. Вдишувачки поглед на урдинските езера може да се забележат од Дамга врв, што е граница за Општина Дупница.