ПРЕЗЕНТАЦИJА

Воденишки езера

5 часа од селото Бистритса, сместено на 2380 метри надморска височина. Нивната величина е опишана како „солзи на Рила“. Мир и тишина ќе ги направи сите да треперат кога гледат во нив.