ПРЕЗЕНТАЦИJА

Градинарски езера

4 часа од селото Бистритса, сместено на 2325 метри надморска височина. Едно од прекрасните места за кои туристите велат дека времето престанало.