ПРЕЗЕНТАЦИJА

Птица езеро

2 часа и 30 минути од планинарскиот дом Отовица, која се наоѓа на 2215 метри надморска височина.. Чудни карпести формации го надополнуваат погледот на неколку општини.