ПРЕЗЕНТАЦИJА

Кулата

Спомен-костурница на учесниците во Меѓу-сојузничката, Балканската и Првата светска војна на VII Рила дивизија. Од врвот има поглед на целиот град.