ПРЕЗЕНТАЦИJА

Џамијата ("тюрма" - затвор)

Тоа е една од архитектонските знаменитости на градот. Џамијата е изградена на десниот брег на реката Бистрица и се наоѓа во центарот на градот. Не постои точна година на неговата изградба, но истражувачите ја датираат до крајот на 15-тиот и почетокот на 16-от век. Темелите имаат вградени плочи со христијански симболи, што укажува на постоење на христијански храм на ова место пред османлиската инвазија. Легендите велат дека на ова место бил манастирот „Св. Георги “.Скоро од Ослободувањето до крајот на 1922 година, Џамијата играше улога на Окружен затвор („тюрма“), од каде се и попопуларното име на антиката - Турмето. Потоа, до 1936 година, се користеше како археолошки музеј, а потоа - како спортска сала. Тоа беше прогласен за архитектонски споменик на културата и споменик на културата во ансамбл од локално значење, заедно со Окружната куќа во Државниот весник, број 77/1968.