ДОБРЕДОЈДЕ

ДОБРЕДОЈДЕ ВОВИРТУЕЛНИОТ МУЗЕЈ

Основната цел на виртуелниот музеј на старото градско наследство во животниот стил во регионот на ПГС е да обезбеди веб-платформа за популаризација на нашето урбано наследство и изложување на огромна разновидност на информации за урбаниот живот во нашиот регион пред еден век. Интерактивна е и ви овозможува да ги испратите и презентирате вашите информации за урбаниот живот во Куманово и Дупница во текот на минатиот век. На овој начин, сите што ќе можеме да ги сочуваме и презентираме, ќе станат дополнителни информации за нашето заедничко наследство.

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА

Во овој дел, можете да ги најдете документите развиени за време на спроведувањето на проектот, како и некои научни и популарни публикации, резултат на активности на Музејот Историјат, Дупница.

ПРЕЗЕНТАЦИJА

ПРЕЗЕНТАЦИJА

Овде можете да посетите три основни секции - „Историски предмети“, „Документи“ и „Виртуелна прошетка“. Во делот „Историски објекти“ можете да видите некои од предметите кои се дел од не-виртуелната изложба на музејот. „Виртуелната прошетка“ ви дава можност да посетите дел од вистинската изложба на Музејот. Пристапот до „Документите“ е во можност за нерегистрирани корисници, каде можете да пребарувате и да го видите поголемиот дел од објавените историски документи. Регистрираните посетители можат да придонесат со објавување документи во овој дел.

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

Галеријата е структурирана во два главни модула - „Слики и гравури“, што ви овозможува пристап до уметнички дела, дел од музејски изложби и фонд и уметнички фонд на општината и дел „Фотографии“ со исти извори на изложба. Во овој дел, регистрираните посетители можат да придонесат со објавување на свои артефакти (дигитализирани фотографии и слики и гравури) од лични, семејни архиви.