ПРЕДСТАВЯНЕ

Хайдушка пещера и Цръната дупка

На 50 минути от село Бистрица. Две скални образования, които са сред малкото в този дял на Рила. Хайдушката пещера по време на турско робство е била лагер на четите, които са бродели в планините. Районът е бил слабо-популярен заради трудната достъпност в онези времена и Хайдушката пещера е била отлично скривалище и лагер за дълги периоди от време. Според легендите, част от богатството на Ильо войвода също е било там скрито. По-късно, Хайдушката пещера е използвана за скривалище и от нелегалните в периода преди 1944 година.

Тя е още едно доказателство, за наличието на Тракийско светилище в района, останки от което са открити, но все още не е изследван подробно. Гледката от терасата пред входа пък дава възможност на любителите да заснемат и полета на орлите.

Цръната дупка е само на 40 минути от центъра на Бистрица и се намира в утробата на Цръната скала. Според легендите, по време на турско робство момите от района са се хвърляли от върха, за да не бъдат отвлечени от поробителите и оттам произлиза името на скалата.

Вярванията са, че ако сте със здравословен проблем и останете за известно време в Цръната дупка, то духовете на тези девойки ще ви излекуват, а болестта ще бъде отнесена от тях. Има няколко предания за лечебната сила на това тайнствено място.