ПРЕДСТАВЯНЕ

Джамията (“тюрма” – затвор)

Тя е една от архитектурните забележителности на града. Джамията е построена на десния бряг на р. Бистрица и се намира в центъра на града. Не съществува точна година на изграждането й, но изследователите я датират в края на ХV и началото на ХVІ в. В основите има вградени плочи с християнски символи, което предполага съществуването на християнски храм на това място преди османското нашествие. Легендите разказват, че на това място  е бил манастирът “Св. Георги”. Почти от Освобождението до края на 1922 г. Джамията играе ролята на Окръжен затвор  (“тюрма”), от където идва и по-популярното име на старината – Турмето. След това, до 1936 г., тя е използвана за археологически музей, а после - и като салон за спорт. Обявена е за архитектурен паметник на културата и паметник на културата в ансамбъл от местно значение заедно с Околийската къща в ДВ.бр.77/1968 г.