ПРЕДСТАВЯНЕ

Околийската къща

Намира се в непосредствена близост до Джамията и Каменния мост. Изградена е през Възраждането. Служила е за конак – административна сграда на турската власт. След освобождението е закупена и е принадлежала на Янаки Бисеров – Околията, откъдето остава и названието й. Неговият син Димитър Я. Бисеров – Околията е известен възрожденски деец, основател на дупнишкото читалище.

Реставрирана е през 1982 – 1984 г. за етнографски музей, но такъв не се изгражда. По-късно е предоставена за нуждите на Общинската галерия. В нея се представя фонда от картини и гостуващи изложби под формата на временни експозиции.