ПРЕДСТАВЯНЕ

Ранно-християнска базилика и късно-средновековна църква Свето Възнесение Господне (Свети Спас), село Червен брег

На 12 минути от Дупница. Тя е недвижима културна ценност, декларирана от НИНКН, като недвижим архитектурно-художествен паметник на културата. Разположена е на 1,5 км, северозападно от центъра на с. Червен брег. Представлява еднокорабна засводена църква с певници и с частично запазени стенописи в два слоя по южната и северната стена, както и в абсидата. В пано на южната стена, непосредствено до входа в рамка са поставени изображенията на Св. Св.Константин и Елена. След тях, отново в рамка са изобразени Св. Никола и архидякон Стефан с кадилница и мощехранителница в ръце. На североизточния ъгъл личат следи от сцената „Поглъщането на Арий” и ред нечетливи изображения. В апсидата са представени ангели. На източната стена от север има протезисна ниша с изличено изображение. От към юг е изобразен Симеон Стълпник. За цокъл на стенописните изображения – изрисувана завеса. Църквата е построена върху по-стара,  раннохристиянска базилика. Археологическото проучване на раннохристиянската базилика дава данни за архитектурата и разпространението на християнството в късноантичната и ранновизантийската епохи в Дупнишкото поле.